Welsh Language statement

Datganiad Cyhoeddus

Mae SYSHP yn mabwysiadu’r egwyddor wrth gynnal ei busnes y bydd yn rhoi ystyriaeth deilwng i’r Iaith Gymraeg wrth ddarparu gwasanaethau i bobl ifanc a’u teuluoedd yn Abertawe.

Rydym yn cynnal awdit o ddarpariaeth Iaith Gymraeg gyfredol SYSHP ac yn adnabod y mannau hynny ble gallwn weithredu yn syth neu yn y tymor byr heb or-ymrwymo ein hadnoddau prin. Ein nod yw i ddarparu gwasanaeth o’r safon uchaf ym mhob agwedd o’n gwaith a chredwn y bydd yr awdit a’r cynllun gweithredu yn ein galluogi i ddarparu cefnogaeth gwell ac hyn oed mwy effeithiol i ddefnyddwyr ein gwasanaethau ac i’n cefnogwyr.

 

Public statement

SYSHP is adopting the principle that in the conduct of its business it will give due consideration to the Welsh Language in providing services to young people and their families in Swansea.

We are carrying out an audit of SYSHP’s current Welsh Language provision and we are identifying areas where we can take immediate or short-term action without over-committing our limited resources. Our aim is to provide a high-quality service in all aspects of our work and we believe this audit and action plan will help us to provide even better and more effective support to our service users and to our supporters.